<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1613999265353856&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
KONTAKT OSS
about_hero.jpg

Referanser

VisitDenmark

“Astrid er en engasjert, tydelig og inspirerende foredragsholder, men mest av alt så er hun en god rådgiver. Istedenfor for å snakke til, så snakker hun med de holder foredrag for, og på den måten blir både tema, innhold og budskap tilpasset mottaker. Hun er uformell i ordets beste betydning, uten at det går på kompromiss med kvalitet, tyngde og erfaring. Hun brukte tid på å sette seg inn i vår arbeidssituasjon og utfordringer, noe som gjorde workshop og foredrag relevant for alle, og resulterte i konkrete verktøy og endringer som kunne iverksettes umiddelbart.”

- Julie Ryland Communication Manager, Go VisitDenmark

kunde-visitdenmark