<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1613999265353856&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis startpakke for 2020 - Innholdsplan, analysemal m.m.
for sosiale medier 

Vi har gitt ut maler for innholdsplaner og analysemaler i flere år, samt noen ekstra ting. Nytt av året; analysemal for Instagram!

 

Denne startpakken inkluderer :

  • Innholdsplanmal for alle kvartalene i 2020
  • Analysemal for rekkevidde & engasjement Facebook 2020
  • Analysemal for rekkevidde & engasjement Instagram 2020
  • Mal for oversikt over annonseringsbudsjett i 2020
  • Et årshjul med merkedager og høytider for 2020

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til malene i startpakken