<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1613999265353856&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis startpakke for 2019 - Innholdsplan og analysemal for sosiale medier 

Vi har gitt ut maler for innholdsplaner og analysemaler i flere år, og i år har vi valgt å slenge med et par ting ekstra.

 

Denne startpakken inkluderer :

  • Innholdsmal for alle kvartalene i 2019
  • Analysemal for rekkevidde og engasjement på Facebook i 2019
  • Mal for oversikt over annonseringsbudsjett i 2019
  • Et årshjul med merkedager og høytider for 2019

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til malene i startpakken